Adatvédelmi nyilatkozat

Az MVÜK Zrt. - mint üzleti információkat kezelő szervezet – betartja a hatályos jogszabályokat.

I. Általános szabályok

Általában véve elmondható, hogy aki felkeresi az MVÜK Zrt. (1094 Budapest, Bokréta u. 11-13., a továbbiakban: MVÜK) honlapját, annak nem kell semmilyen egyénileg azonosítható információt (név, cím vagy telefonszám) megadnia, a honlapot ingyenesen, kötelezettségektől mentesen megtekintheti, látogathatja.

A honlap egyes részei tehát regisztráció nélkül látogathatóak, és az ott elérhető szolgáltatások ingyenesen igénybe vehetőek.

A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban előfizetéshez (díjhoz) és regisztrációhoz kötött.

Az MVÜK honlap egyes oldalai egyénileg azonosítható információt kérnek abban az esetben, ha például valamely szolgáltatásunkat szeretné igénybe venni, vagy regisztráltatni szeretné magát. Ebben az esetben arra kérjük, hogy egy adatlap (űrlap) kitöltésével, és részünkre történő elküldésével adja meg elérhetőségeit, adatait. Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, így a kapcsolatfelvétellel és adatai megadásával az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását megadottnak tekintjük. Az adatlapon az alábbi, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok kitöltését kérjük: név, e-mail cím, telefonszám. A megjegyzés rovatban megadhatja tevékenységi körét, esetleg cégnevét is. A regisztrációval látogatóink és ügyfeleink hozzájárulnak ahhoz, hogy munkatársaink a megadott elérhetőségeken felvegyék velük a kapcsolatot a szolgáltatásaink bemutatása céljából. A regisztráció folyamán a valós adatokat kötelező megadni.

A kapcsolatfelvételt követően munkatársaink cégnevét, valamint cégének tevékenységi körét, továbbá a számlázáshoz szükséges adatait is elkérik, amelyeket Ön, amennyiben szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, valamint az üzleti találkozóinkon meg kíván jelenni, önkéntes adatszolgáltatás keretében szintén megad. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást ebben az esetben is megadottnak tekintjük.

Az MVÜK ezen – egyébként nyilvános adatbázisokból, internetről, valamint cégnyilvántartásból – elérhető információkat abban az esetben kéri, ha erre szükség van az üzleti tranzakciók megkötéséhez, számlázáshoz, termékek és szolgáltatások kézbesítéséhez, a termék, illetőleg a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének biztosításához, ügyféltámogatás nyújtásához, hírlevelek küldéséhez. Ezeket az információkat az MVÜK bizalmasan kezeli, azokhoz az MVÜK munkavállalói, valamint az MVÜK-val szerződéses jogviszonyban álló személyek férhetnek hozzá.

Az MVÜK online regisztrációs információt állíthat össze belső elemzésekhez, mint például a piaci igények kutatása és felmérése.

Az MVÜK szerződött partnereinek adatai – hozzájárulásuk esetén – az MVÜK honlapján – az általuk szükségesnek tartott adatok és információk megadásával - megjelenhetnek, a honlapon róluk megjelent adatokat bármikor módosíthatják. Ezen tartalmakért az MVÜK-t felelősség nem terheli. A szerződött partnerek hozzájárulása szintén önkéntes adatszolgáltatás keretében történik.

A honlap belső felületére az MVÜK szerződött partnerei felhasználó-névvel és jelszóval léphetnek be, az itt megadott adatokat, információkat szintén kötelezettségektől mentesen, önként teszik meg.

II. Titoktartás és biztonság

Az MVÜK műszaki, szerződéses, adminisztratív és fizikai eszközökkel óvja az egyénileg azonosítható információkat az illetéktelen behatolóktól. Amennyiben az MVÜK munkavállalói, vagy szerződéses partnerei a munkaviszony, illetőleg a szerződéses jogviszony fennállása alatt titkos vagy személyes információhoz jutnak, ezt az információt kötelesek a szerződésük alapján bizalmasan kezelni, és arra jogosulatlan harmadik félnek nem adhatják át.

III. Az MVÜK által gyűjtött és kezelt adatok

Az MVÜK elsősorban üzleti vonatkozású, céges adatokat tart nyilván, azonban egyes adatok személyesen az adott cég tulajdonosaira vagy vezetőire vonatkoznak. A cég tulajdonosaira vagy vezetőire, továbbá a találkozókon megjelent személyekre vonatkozó adatok (telefonszám, e-mail cím) kizárólag olyan információkat tartalmaznak, amelyek a kapcsolatfelvételhez, a meghívók, üzleti ajánlatok, hírlevelek kiküldéséhez, kedvezményes szolgáltatások bemutatásához szükségesek, tehát az üzleti döntések meghozatala szempontjából relevánsak lehetnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, kötelezettségektől mentes, az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, amelyet az adatok közlésével, a kapcsolatfelvétellel, valamint a találkozókon történő megjelenéssel megadottnak tekintünk.

A találkozókon megjelent személyek – fenti, a velük való kapcsolatfelvételhez szükséges adataik megadásával – hozzájárulnak, hogy az MVÜK, valamint szerződéses partnerei velük a kapcsolatot felvegyék, üzleti ajánlatokkal megkeressék.

Ezek az adatok nem személyes érdekeket szolgálnak, hanem a cégek közötti kapcsolatfelvételt segítik elő, ezáltal a cégek közötti üzletkötések megvalósulását segíthetik.

Az adatkezelés célja továbbá, hogy a cégvezetők értesülhessenek a különböző kedvezményes szolgáltatásokról, hírleveleket kaphassanak, megjelenhessenek találkozókon.

Az adatkezelést és az adatfeldolgozást az MVÜK munkavállalói, munkatársai, és szerződéses közreműködői végzik az adatkezelés céljának megfelelő tevékenységük keretében.

Az MVÜK mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván mások adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására látogatóink és ügyfeleink előzetesen hozzájárulásukat adták. Az adatokat mindaddig kezeljük, amíg a szolgáltatással kapcsolatos kedvezményekről értesíteni tudjuk látogatóinkat, partnereinket.

Önnek bármikor lehetősége van kérni, hogy az Önnel kapcsolatban nyilvántartott adatokról tájékoztatást kapjon, továbbá lehetősége van az üzleti marketing listánkról, vagy adatbázisunkból az Önre vonatkozó információk törlését, helyesbítését, javítását, kiigazítását kérni, valamint megilletik Önt a hatályos jogszabályok szerinti jogorvoslati lehetőségek is.

Amennyiben ilyen kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a kapcsolat@mvuk.hu e-mail címen, vagy telefonon, illetőleg postai úton a „kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségeink egyikén.

IV. Szerzői jogok

A honlapon található tartalom az MVÜK kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, tulajdonosi és szerzői jogait fenntartja.

A honlap tartalma nem használható fel, a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást, információkat mások nem nyújthatnak, üzletszerű tevékenységet ezekkel nem végezhetnek, azt nem publikálhatják, abból adatbázist nem hozhatnak létre, a tartalmát kereskedelmi forgalomba nem hozhatják.

Amennyiben Ön a saját honlapján az MVÜK honlapjára (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag az MVÜK előzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban szereplő feltételek maradéktalan betartásával teheti meg. Amennyiben szeretné honlapján elhelyezni az MVÜK honlapjára mutató linket, kérem, az alábbi elérhetőségen vegye fel velünk a kapcsolatot:

E-mail: kapcsolat@mvuk.hu

V. Felelősség korlátozása

Az MVÜK a honlapon található tartalomért a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:

Az MVÜK a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében mindent tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el. Az MVÜK semmilyen felelősséget nem vállal a honlap ingyenes tartalmának megbízhatóságáért, teljességéért, helyességéért, bárminemű felhasználásával összefüggésben esetlegesen bekövetkező károkért.

Az MVÜK honlapja harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért az MVÜK kizárja a felelősségét.

Adatkezelési nyilvántartásba vételi számok:

NAIH-51625/2012.
NAIH-51588/2012.
NAIH-51589/2012.
NAIH-51590/2012.
NAIH-51591/2012.
NAIH-51592/2012.
NAIH-51593/2012.
NAIH-51594/2012.