Általános feltételek

Általános feltételek és tájékoztató - 2012. november 2. napjától hatályos rendelkezései

I. Etikai szabályok

1. A csoport részére szervezett üzleti találkozók zárt körűek, ezeken kizárólag a csoport tagjai, valamint az MVÜK által meghívott személyek vehetnek részt.

2. Az MVÜK csoport tagja, illetőleg a képviseletében eljáró személy vállalja, hogy

  • az MVÜK-val kötött szerződésben, valamint jelen dokumentumban foglaltakat betartja,
  • kizárólag az MVÜK-val kötött szerződésben megjelölt tevékenységi körét mutatja be,
  • a csoport tagjai, valamint a tagokon keresztüli ajánlások során megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt, megbízható, segítőkész, támogató lesz üzleti partnereivel, valamint a csoport más tagjaival szemben,
  • nem kelti mások rossz hírét, nem akadályozza üzletkötésüket,
  • nem tanúsít az MVÜK-val, az MVÜK partnereivel szemben etikátlan magatartást, a megtartásra kerülő üzleti találkozókon legalább középvezetői, de lehetőleg felsővezetői szinten képviselteti a céget,
  • amennyiben a cég képviseletében jelen lévő személy MLM (multilevel marketing) tevékenységet is folytat, ilyen ajánlattal nem keresi meg az MVÜK-t, valamint az MVÜK partnereit.

3. A vendégként meghívott

  • vállalja, hogy az üzleti találkozókon betartja a jelen dokumentumban foglaltakat,
  • meghívottként legfeljebb egy alkalommal vehet részt üzleti találkozón,
  • az üzleti találkozón a tevékenységét bemutathatja, amennyiben az üzleti találkozón részt vevő tagok tevékenységétől különbözik.

II. Tevékenységi kör megváltoztatása

1. Amennyiben a tag az együttműködési megállapodás aláírásakor megjelölt tevékenységi körét a határozott időre szóló megállapodásának hatálya alatt más tevékenységi körre kívánja változtatni, ehhez az MVÜK-val történő írásbeli megállapodás szükséges.

III. Egyéb rendelkezések

1. Az MVÜK a jelen dokumentumban, valamint a taggal kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben, továbbá egyedi elbírálást igénylő ügyekben partnereinek érdekeit, valamint a szerződés és a jelen dokumentum szellemiségét veszi figyelembe.